Bokningsvillkor för hundkurser hos balanshund

Anmälan är bindande. Enligt distansavtalslagen har du två veckor på dig att ångra ditt köp. Det gör du genom att maila oss på balanshundverksamhet@gmail.com.  

Betalning sker via faktura som skickas ut via mail cirka två veckor innan kursstart. En fakturaavgift på 29 kr tillkommer.

Skulle du blir förhindrad att gå kursen, går det bra att höra med oss om det finns reserver. Du kan också sälja din plats vidare. 

Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften. Vid oförutsedda händelser som sjukdom eller personskada kan instruktören ställa in kursen. Du blir i så fall kontaktad och om möjligt erbjuden plats på en annan kurs.  

Enligt den nya dataskyddslagen GDPR måste vi meddela att vi sparar och lagrar era personuppgifter. 

Det gör vi i vårt mailsystem, i bokföringen samt i systemet här på hemsidan. Uppgifterna kan komma att användas för kontakt innan, under eller efter kurs samt i samband med betalning. Du som kund har rätt att:

-få veta att vi lagrar dina uppgifter
-begära tillgång till uppgifterna och få veta hur de används
-få info korrigerad
-få uppgifter raderade på begäran
-kräva av oss att vi inte får använda dina uppgifter 
-säga nej till direktreklam

Du kan när som helst meddela oss via mail om du önskar göra något av ovanstående.

På Balanshunds kurser råder strikt hundägaransvar.